ชุดควบคุมการแปรผันของวาล์ว (VANOS)

vanos_double_vanosมีผู้ใช้รถยนต์ BMW หลายที่ยังคงกังขาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของระบบควบคุมการแปรผันของวาล์ว (VANOS) ว่าระบบนี้มีการทำงานอย่างไรบ้าง เมื่อนำมาใช้ในเครื่องยนต์ของ BMW และเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจสำหรับผู้ใช้รถ

จุดประสงค์ของชุด VANOS ก็คือต้องการใช้วาล์วไอดีเปิดก่อนล่วงหน้าหรือเปิดล่าช้าตามสภาวะของเครื่องยนต์ขณะนั้น โดยการควบคุมการทำงานของ สมองของเครื่องยนต์ ระบบนี้ไม่ได้ให้เฉพาะของกำลังของเครื่องยนต์และการกำจัดไอเสียเท่านั้น แต่ยังสามารถทำความสะอาด กวาดล้างไอเสียในห้องเผาไหม้ได้ด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบเปิดวาล์วแบบ VANOS โดยการใช้แรงดันของนํ้ามันเครื่อง ซึ่งช่วงเปิด – ปิดวาล์วของทางด้านไอดีแปรผันได้ตามความต้องการไอดีของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบนี้เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์รุ่นก่อนๆ จะเห็นว่าเคื่องยนต์ที่มีระบบ VANOS สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเปิดวาล์วได้ในขณะเครื่องยนต์ทำงานอยู่ ซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ เครื่อง M50-TU ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้ใน BMW 325 และ 525 ปัจจุบันได้นำระบบ VANOS นี้มาใช้กับเครื่องยนต์ M52 ซึ่งใช้ใน BMW ซีรี่ส์ 5 ใหม่ และ M3 E46 ใช้ระบบ VANOS ทั้งด้านไอดีและไอเสียด้วย

ในการทำงานของระบบนี้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า ชุด VANOS ทำหน้าที่เปิดวาล์วไอดีล่างหน้า วาล์วจะเปิดได้โดยเพลาลูกเบี้ยว ซึ่งระบบ VANOS นี้จะควบคุมเพลาลูกเบี้ยวทางด้านไอดีให้หมุนไปได้ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งนั้นก็หมายความว่า วาล์วไอดีก็จะเปิดได้ล่วงหน้า ก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้เช่นกัน ระบบนี้จะทำงานตั้งแต่รอบปานกลางถึงรอบสูง ถ้ารอบสูงเกิน 4,200 รอบต่อนาที จะตัดการทำงานทันทีเพราะกำลังของเครื่องยนต์ที่ได้ออกมานั้นเพียงพออยู่แล้ว

ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากระบบ VANOS คือ
– ให้อัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมเพราะแรงบิดได้มากขึ้น
– ลดระดับไนโตรเจนออกไซต์ (NOX) และไฮโดรคาร์บอน (HC) กับไอเสียทำให้การเผาไหม้ดีขึ้น
– ปริมาณความสิ้นเปลืองของนํ้ามันลดตํ่าลง
– ปริมาณส่วนผสมนํ้ามันกับอากาศในรอบเดินเบาเหมาะสมขึ้น
– ระดับเสียงของเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาตํ่าลง
นี่ก็เป็นเทคโนโลยีของ BMW (VANOS หรือ Variable Nockenwellensteuerung)

ต้นตอบทความ:

You must be logged in to post a comment